1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Historia
  4. Osiągnięcia
  5. Rekrutacja
  6. C@sper
  7. Wolontariat
  8. Kontakt

Lis 30

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 30 listopada 2020 r.

Bez kategorii Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 30 listopada 2020 r. została wyłączona

Szanowni Nauczyciele i Rodzice!

Informuję, iż w związku z związku z panującą sytuacją epidemiczną zmianie ulega sposób organizacji zaplanowanych na dzień 02 grudnia 2020 r. konsultacji indywidualnych.

02 grudnia 2020 r. (środa) w godz. 16.00-18.00 zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy swojego dziecka. Preferowane formy komunikacji to dziennik elektroniczny Librus oraz telefon.

Jednocześnie proszę rodziców/prawnych opiekunów o zgłaszanie wychowawcom klas ewentualnej potrzeby rozmowy z nauczycielem danego przedmiotu, który po otrzymaniu takiej informacji od wychowawcy, skontaktuje się z Państwem nie później niż do 04 grudnia 2020 r.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Lis 28

Konkurs „Moje miejsce”

Bez kategorii Możliwość komentowania Konkurs „Moje miejsce” została wyłączona

Konkurs „Moje miejsce”.

Drodzy Uczniowie – odejdźcie od monitorów, porzućcie myszki, wyłączcie kamerki… Spróbujcie swoich sił w naszym konkursie! Nagrody czekają! Zapraszamy!
Szczegóły rozesłaliśmy poprzez Librusa.

Lis 26

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 26 listopada 2020 r.

Bez kategorii Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 26 listopada 2020 r. została wyłączona

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 24 listopada 2020 r. informuję, że realizacja zadań szkoły w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość została przedłużona do dnia 03 stycznia 2021 r. 

Poniżej można zapoznać się z zarządzeniem Dyrektora szkoły w sprawie przedłużenia terminu pracy szkoły w trybie zdalnym.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 6

Jednocześnie informuję, iż zmianie ulegają terminy klasyfikacji śródrocznej, tj.:

  • 04 grudnia 2020 r. – propozycje ocen śródrocznych
  • 21 grudnia 2020 r. – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych
  • 22 grudnia 2020 r. – zakończenie pierwszego półrocza

Wyżej wymienione zmiany zostają wprowadzone w związku z panującą sytuacją epidemiczną oraz ogłoszonymi przez Premiera RP decyzjami dotyczącymi terminu ferii zimowych.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Lis 19

Nagrody czekają!

Bez kategorii Możliwość komentowania Nagrody czekają! została wyłączona

Nagrody i dyplomy w konkursie plastycznym pt. „Plakat promujący Festiwal Frankofonii w Kutnie” czekają na laureatów.

Choć z opóźnieniem , z racji pandemii koronawirusa, to z przyjemnością zawiadamiamy , że nagrody i dyplomy konkursu czekają na laureatów. Są do odebrania od poniedziałku 23.11.2020 we właściwych szkołach.

Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Lis 10

Pamiętajmy o Niepodległej

Bez kategorii Możliwość komentowania Pamiętajmy o Niepodległej została wyłączona

Obecny rok zmienia nasze plany w wielu obszarach życia. Nie możemy niestety, wzorem poprzednich lat, zorganizować na terenie szkoły uroczystych obchodów Święta Niepodległości. Mimo tych trudnych okoliczności, nie pozostańmy jednak obojętni wobec 102. rocznicy odzyskania suwerennego państwa polskiego. Pamiętajmy o naszych patriotycznych powinnościach, jak choćby wywieszenie flagi państwowej oraz o szacunku wobec ojców naszej niepodległości.

Czytaj więcej »

Lis 09

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 09 listopada 2020 r.

Bez kategorii Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 09 listopada 2020 r. została wyłączona

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 09 listopada 2020 r.

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 05 listopada br. informuję,
że realizacja zadań szkoły w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość została przedłużona do dnia 29 listopada 2020 r.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie pozostają w tych dniach w domu i łączą się zdalnie
z nauczycielami, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Poniżej można zapoznać się z zarządzeniem Dyrektora szkoły w sprawie przedłużenia terminu pracy szkoły w trybie zdalnym.

Do pobrania

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Artur Ciurlej
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Lis 02

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie spotkań z rodzicami zaplanowanych na dzień 04.11.2020 r.

Bez kategorii Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie spotkań z rodzicami zaplanowanych na dzień 04.11.2020 r. została wyłączona

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie spotkań z rodzicami zaplanowanych na dzień 04.11.2020 r.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż w związku z panującą sytuacją epidemiczną na terenie całego kraju planowane na dzień 04 listopada 2020 r. zebrania wychowawców klas z rodzicami uczniów oraz spotkania indywidualne nie odbędą się. Nowy termin zebrań zostanie ustalony i podany do wiadomości w późniejszym czasie.

Jednocześnie zaznaczam, że w dniu 04 listopada br. (środa) w godzinach 16.30-18.00 nauczyciele będą pozostawać do dyspozycji rodziców w zakresie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-dziennika.

Przypominam również, iż zgodnie z §5 zarządzenia Dyrektora II LO z dnia 23.10.2020 r., nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami, z wykorzystaniem wybranych narzędzi, tj.: e-dziennika, poczty elektronicznej, telefonu, a także komunikatorów internetowych (WhatsApps, Messenger, itp.).

Z wyrazami szacunku

Artur Ciurlej

Dyrektor II LO w Kutnie

Paź 23

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 23 października 2020 r.

Dla rodziców, Dla uczniów Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 23 października 2020 r. została wyłączona

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

W związku z objęciem od dnia jutrzejszego całego kraju strefą czerwoną, informuję, iż od dnia 24.10.2020 r. do dnia 08 listopada 2020 r. realizacja zadań szkoły będzie się odbywać w trybie zdalnym, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie pozostają w tych dniach w domu i łączą się zdalnie z nauczycielami, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Czytaj więcej »

Paź 22

Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie z dn. 22.10.2020 r. w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny

Bez kategorii Możliwość komentowania Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie z dn. 22.10.2020 r. w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny została wyłączona

Do pobrania

Zarządzenie nr 3

Paź 21

Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 21 października 2020 r.

Dla gimnazjalistów, Dla rodziców, Dla uczniów Możliwość komentowania Komunikat Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie z dnia 21 października 2020 r. została wyłączona

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

W związku z sytuacją epidemiczną w szkole, po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz zgody Starostwa Powiatowego w Kutnie, dla wszystkich uczniów szkoły wprowadzam od dnia 22.10.2020 r. do dnia 26.10.2020 r. (włącznie) zmianę trybu nauczania na nauczanie zdalne.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie pozostają w tych dniach w domu i łączą się zdalnie z nauczycielami zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Z poważaniem

Artur Ciurlej

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Kasprowicza w Kutnie

preload preload preload

Ten serwis używa cookies -(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Based on PageLines
Created & Copyright by Adam Brzęcki All rights reserved, anytime.