1. Aktualności
  2. O szkole
  3. Historia
  4. Osiągnięcia
  5. Rekrutacja
  6. C@sper
  7. Wolontariat
  8. Kontakt

Wrz 21

Dlaczego warto sadzić drzewa? Nasza młodzież zna odpowiedź na to pytanie! Oczyszczają powietrze, wodę i glebę, stoją na straży bioróżnorodności, a także, jak pokazała piątkowa akcja, pomagają w budowaniu relacji międzyludzkich.

Czytaj więcej »

Wrz 13

W piątek 11 września rozstrzygnęliśmy konkurs na najliczniej ubraną w kasprowiczowskie stroje (koszulki i bluzy z logo szkoły) klasę.

Czytaj więcej »

Wrz 03

Nowy rok szkolny zainaugurowaliśmy inaczej niż zwykle. W gronie klasowym, bez sztandaru, bez gości i patetycznych przemówień. Ale jak zawsze „po kasprowiczowsku” – ciepło, wesoło i bezpiecznie.

Czytaj więcej »

Cze 25

W załączeniu czas pracy komisji (kliknij tutaj)

Cze 25

W Kasprowiczu sprawy przyrody od zawsze były ważne. Dzięki realizacji wielu prośrodowiskowych projektów staliśmy się centrum działań ekologicznych w Kutnie. W naszej szkole skupiamy osoby wrażliwe na problemy środowiskowe, stąd tak wiele inicjatyw proekologicznych, które angażują nie tylko uczniów Kasprowicza, ale także mieszkańców Kutna. W kończącym się już roku szkolnym 2019/2020 realizowaliśmy nasz autorski projekt edukacji ekologicznej „Woda – życiodajna moc”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt  zadania to 28.000 zł.

Czytaj więcej »

Cze 23

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie informuje, iż wręczenie świadectw uczniom klas pierwszych i drugich nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godzinach 8.00-12.00 według poniżej zamieszczonego harmonogramu dla poszczególnych oddziałów. Wręczenie świadectw wszystkim uczniom odbędzie się w sali gimnastycznej w obecności wychowawców klas.

Po odbiór świadectwa mogą zgłosić się wyłącznie uczniowie  zdrowi,  bez  objawów choroby  zakaźnej, którzy  nie są objęci kwarantanną lub izolacją i w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą  chorą  z  powodu  infekcji  wywołanej  koronawirusem  lub  podejrzaną o takie zakażenie.

Od momentu wejścia do szkoły wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczki/przyłbicy osłaniającej usta i nos.

Przed wejściem na teren szkoły oraz w wyznaczonych do tego miejscach, wszystkich uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk.

Podczas przebywania na terenie szkoły, jak również w sali gimnastycznej, obowiązuje zachowanie co najmniej 2 m dystansu społecznego.

Uczniowie po wejściu do szkoły i dokonaniu czynności dezynfekcyjnych, mogą udać się do szatni i zabrać z szafek potrzebne rzeczy. Kluczyk od szafki każdy uczeń zachowuje na przyszły rok szkolny. Do 26 czerwca br. wszyscy uczniowie powinni natomiast zwrócić wypożyczone książki do biblioteki szkolnej.

Harmonogram wręczenia świadectw dla poszczególnych oddziałów:

8.00   – klasa Ibg

8.20   – klasa Iag

8.40   – klasa Icg

9.00   – klasa Idg

9.20   – klasa Ia

9.40   – klasa Ib

10.00   – klasa Ic

10.20   – klasa Id

10.40   – klasa IIa

11.00   – klasa IIb

11.20   – klasa IId

Uwaga! Nie ma obowiązku odebrania świadectwa w dniu 26 czerwca 2020 r., można je odebrać w sekretariacie szkoły w innym dogodnym terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wystąpienia ewentualnych problemów, bardzo proszę o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu szkoły pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

 Z serdecznym pozdrowieniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Cze 15

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informuję, iż w związku trwającym stanem epidemii do dnia 26 czerwca 2020 r. nadal trwa zawieszenie prowadzenia przez placówki edukacyjne działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zadania szkoły w tym okresie realizowane są z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Od soboty, 27 czerwca br. dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Wszystkich uczniów i rodziców bardzo proszę o śledzenie komunikatów na szkolnej stronie internetowej, w dzienniku elektronicznym oraz przekazywanych za pomocą środków masowego przekazu.

Z serdecznym pozdrowieniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Cze 04

Uwaga tegoroczni maturzyści!

Proszę o bardzo uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania matur oraz zastosowanie się do nich w trakcie trwania poszczególnych egzaminów.

Zdający przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 8.15 (w przypadku, gdy egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00) i 13.15 (w przypadku, gdy egzamin rozpoczyna się o godzinie 14.00).

Od momentu wejścia do szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej wszyscy zdający są zobowiązani do założenia maseczki/przyłbicy osłaniającej usta i nos.

Przed wejściem na teren szkoły, przy wyjściu ze szkoły oraz w wyznaczonych do tego miejscach, wszystkich zdających obowiązuje dezynfekcja rąk.

Podczas trwania egzaminów na terenie całej szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego.

Zdający po wejściu do szkoły i dokonaniu czynności dezynfekcyjnych, powinni na wywieszonych listach sprawdzić, w której sali zdają egzamin.

Wszystkie rzeczy osobiste (torebka, telefon, itp.) zdający pozostawiają w specjalnych opakowaniach w sali nr 21 pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły.

Zdający przechodzą następnie pod klasę, w której zdają egzamin, z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający musi okazać dowód tożsamości.

Podczas egzaminu zdający korzystają tylko z własnych przyborów wskazanych w komunikacie CKE. Każdy zdający powinien posiadać długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem.

Zdający mogą przynieść na egzamin własną wodę.

Po zakończeniu egzaminu zdający niezwłocznie powinni opuścić teren szkoły, z wyjątkiem osób, które oczekują na kolejny egzamin (osoby te kierują się do stołówki szkolnej, w której przebywają z zachowaniem środków ochrony indywidualnej i dystansu społecznego).

Poniżej zamieszczam także harmonogram tegorocznego egzaminu maturalnego.

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wystąpienia ewentualnych problemów, bardzo proszę o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu szkoły pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

 Z serdecznym pozdrowieniem i życzeniami wspaniale zdanej matury
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Maj 25

Drodzy maturzyści!

Poniżej przedstawiam wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r., opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z poniższym dokumentem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wystąpienia ewentualnych problemów, bardzo proszę o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu szkoły pod numerami telefonów 24 355 74 30 lub 24 355 74 33.

Poniżej przedstawiam także harmonogram tegorocznego egzaminu maturalnego.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Z serdecznym pozdrowieniem
Artur Ciurlej
Dyrektor II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

Maj 20

preload preload preload

Ten serwis używa cookies -(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Based on PageLines
Created & Copyright by Adam Brzęcki All rights reserved, anytime.