1. Aktualności
 2. O szkole
 3. Historia
 4. Osiągnięcia
 5. Rekrutacja
 6. C@sper
 7. Wolontariat
 8. Kontakt

Klasa biologiczno–chemiczno–matematyczna

Poczuj chemię do biologii!

Klasa biologiczno–chemiczno–matematyczna jest przeznaczona dla uczniów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdolności biologiczne i chemiczne oraz dla osób interesujących się otaczająca nas przyrodą.
Masz możliwość kontynuacji nauki na: medycynie, stomatologii, weterynarii, farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii procesowej, technologii żywności, fizjoterapii, kosmetologii, ochronie środowiska, inżynierii środowiska. Możesz rozwinąć swoje zainteresowania również dzięki nauce matematyki w rozszerzeniu.

Co wyróżnia nasz biol-chem?

 • nowoczesne wyposażenie pracowni,
 • kreatywna społeczność uczniowska,
 • udział w wielu projektach badawczych,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Medycznym w Bydgoszczy, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, w Polskiej Akademii Nauk,
 • najlepsza kadra,
 • spotkania ze znanymi ludźmi nauki,
 • wysoki poziom nauczania,
 • przyjazna atmosfera na lekcjach i indywidualne podejście do ucznia,
 • sukcesy naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przyrodniczych

Oferta klasy biologicznochemicznomatematycznej została wzbogacona o edukację medyczną i warsztaty w szpitalach akademickich. Stanowi ona doskonałą ofertę dla osób pragnących studiować kierunki medyczne.  Skierowana jest w szczególności do ucznia, który:

 • interesuje się biologią i chemią,
 • lubi czytać literaturę i prasę przyrodniczą i medyczną
 • jest zapalonym przyrodnikiem,
 • dostrzega piękno natury
 • stara się samodzielnie myśleć,
 • interesuje się organizmem człowieka,
 • chce leczyć ludzi lub zwierzęta,
 • uważa, że w dzisiejszym świecie przyroda to ostoja, którą trzeba chronić, pielęgnować i zachować dla przeszłych pokoleń,
 • chce zdać maturę z biologii, chemii i matematyki na wysokim poziomie.

Nauczyciele uczący przedmiotów kierunkowych posiadają uprawnienia egzaminatorów maturalnych. Przygotowują młodzież do matury na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Uczniowie Kasprowicza uczestniczą w:

 • Ogólnopolskiej Nocy Biologów
 • Medicaliach
 • dodatkowych zajęciach „Przed maturą z biologią i chemią”
 • projekcie badawczym „Woda – cud natury” dofinansowanym z WFOŚiGW w Łodzi
 • projekcie badawczym „Nauka usłana różami”
 • projekcie naukowym  „Spotkania z biologią”
 • międzynarodowych projektach dla młodych naukowców współorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski
 • zajęciach terenowych
 • zajęciach uniwersyteckich
 • zajęciach laboratoryjnych
 • obozach naukowych

Klasa ta została objęta patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Współpracujemy z :

 • Polską Akademią Nauk
 • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
 • Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy
 • Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Biologii i Chemii)
 • Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Biologii i Chemii)
 • Uniwersytetem Gdańskim (Wydział Biologii)
 • Politechniką Łódzką (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)
 • Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki
 • Centrum Chemii w Małej Skali


 
 
 

Prowadzone są zajęcia w ramach Koła Biologicznego i Chemicznego przygotowujące uczniów do matury, do olimpiad i konkursów oraz zajęcia wyrównawcze. Efektem tej pracy są bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych. Dodatkowo dla chętnych prowadzone są zajęcia z języka łacińskiego.

   
  

Bierzemy udział w zajęciach warsztatowych „Akademia Ciekawej Chemii” na Uniwersytecie Łódzkim, które dla wytrwałych kończą się konkursem. Zajęcia te odbywają się cyklicznie przez cały rok szkolny, są ciekawą i dodatkową formą pracy oraz dają możliwość stałego kontaktu z uczelnią wyższą.
   

Jeśli chcesz poznać naszą szkołę wcześniej zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Konkursie Przyrodniczym dla Szkół Podstawowych Powiatu Kutnowskiego, który odbywa się co roku, a patronat nad konkursem sprawuje Starosta Kutnowski.

 

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Liceum realizuje cykle zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej .

 

Regularnie gościmy w murach naszej szkoły zasłużonych biologów i przyrodników. Byli u nas:

 • dr Takao Ishikawa, Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Osial, Uniwersytet Warszawski
 • dr Mikołaj Fedorowicz, Polska Akademia Nauk
 • dr Łukasz Bożycki,  Polska Akademia Nauk
 • dr Magdalena Kulma, Polska Akademia Nauk
 • dr Paulina Mozolewska, Uniwersytet  Gdański
 • dr Anna Pietrzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Jan Paczesny, Polska Akademia Nauk
 • i wielu wielu innych…


Warsztaty i zajęcia laboratoryjne, seminaria i wykłady oraz wycieczki dydaktyczne odbywają się dzięki współpracy z uczelniami wyższymi (Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetem Łódzkim) oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska, ochroną zdrowia, stowarzyszeniami i fundacjami na terenie Kutna i kraju. Szczególnie bliski jest nam Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, z którym zostało podpisane porozumienie.

 

Dni Nauk Przyrodniczych – integralna część edukacji szkolnej

 
 

 • warsztaty i lekcje w terenie (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Stacja Uzdatniania Wody w Kutnie, Zakłady Farmaceutyczne w Kutnie, warsztaty z biotechnologii roślin na Uniwersytecie Łódzkim)

 
 

 • wycieczki tematyczne i wyjazdy plenerowe (Leśny Zakład Doświadczalny SGGW i Arboretum w Rogowie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curii w Warszawie, Palmiarnia Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Muzeum Anatomicum w Łodzi, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)

  

 • coroczne akcje „Sprzątanie świata” ( Nadleśnictwo Raciborów, Strzelce)
 • konkursy wewnątrzszkolne 

Olimpiady i konkursy jako forma poszerzania wiedzy i zainteresowań

 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS
 • Konkurs Chemiczny im. I. Łukasiewicza w Płocku
 • Seminarium Uczniowsko-Studenckie „Problemy Ochrony Środowiska” na Politechnice Łódzkiej


Nasz biol-chem to:

 • nauka poprzez eksperymenty,  projekty badawcze i ćwiczenia laboratoryjne
 • możliwość rozwijania zainteresowań związanych ze światem przyrody
 • innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
 • dobry start na oblegane i nowoczesne kierunki studiów
 • bardzo dobra jakość nauczania
 • stały kontakt z uczelniami wyższymi i absolwentami naszego Liceum
 • przyjazna atmosfera

 

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój komentarz pojawi się tu po akceptacji moderatora.

preload preload preload

Ten serwis używa cookies -(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Based on PageLines
Created & Copyright by Adam Brzęcki All rights reserved, anytime.