1. Aktualności
 2. O szkole
 3. Historia
 4. Osiągnięcia
 5. Rekrutacja
 6. C@sper
 7. Wolontariat
 8. Kontakt

Historia szkoły


 • Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 12 sierpnia nr 50.I.5219/54 utworzono Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Kutnie na bazie lokalowej przedwojennej Szkoły Powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego znajdującej się przy ul.Staszica 6.

Budynek szkoły przy ulicy St. Staszica 6 - obecnie Gimnazjum Nr 2.

1956

 • Wprowadzenie do szkoły klasopracownianego systemu nauczania.

1957

 • Dyrekcja Szkoły skierowała do Ministra Oświaty wniosek o nadanie szkole imienia Jana Kasprowicza.

 • Odbył się pierwszy, zorganizowany przez Czesława Widelskiego, wakacyjny obóz wędrowny w Sudety Zachodnie.

1957/1958

 • Szkoła Jedenastoletnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 2 w Kutnie decyzją Ministra Oświaty przyjęła imię Jana Kasprowicza.

 • Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.

  

 • Akces szkoły do Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą na Harendzie w Zakopanem.

 • Zakłady Podzespołów Radiowych „Miflex” w Kutnie stały się zakładem opiekuńczym.

 • Pierwszy egzamin maturalny i pierwsze świadectwo dojrzałości.

1962/1963

 • Za aktywną pracę i osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze grona pedagogicznego, efekty współpracy wychowawców z domem rodzinnym uczniów, nauczycieli z zakładami pracy i instytucjami miasta Kutna – Kuratorium w Łodzi uznało Szkołę za „wiodącą”.

 • 20 czerwca odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach szkoły, przyszłą siedzibę przy ul. Okrzei 1a w Kutnie na „Piaskach”.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach szkoły.  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach szkoły.

1963/1964

 • Ukazało się orzeczenie Kuratorium Oświaty w Łodzi przekształcające Szkołę Jedenastoletnią na Szkołę Podstawową nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

 • 1 września rozpoczęła się nauka w nowo wybudowanym gmachu.

 • 27 września odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej szkoły z udziałem najwyższych władz państwowych, wojewódzkich i miejskich.

Otwarcie nowego budynku szkoły.  Otwarcie nowego budynku szkoły.  Otwarcie nowego budynku szkoły.

1964/1965

 • Nawiązano współpracę z katedrą Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego.

1967/1968

 • Powołano do życia Koło Absolwentów przy II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie.

 • W grudniu młodzież szkoły uczestniczyła w historycznym spektaklu „Dziadów” A. Mickiewicza w Teatrze Narodowym w reżyserii K. Dejmka z G. Holoubkiem w roli głównej, spektaklu, który zdjęty został z afisza i wywołał znane powszechnie wypadki.

1969/1970

 • Miały miejsce uroczystości Jubileuszu XV-lecia Szkoły.

 • 30 maja – I Zjazd Absolwentów Liceum z lat 1954 – 1970.

 • Ukazuje się drukiem w nakładzie 1500 egz. efemeryda zjazdowa – „Razem”.

 • Odsłonięto tablicę pamiątkową przed budynkiem szkoły.

Tablica pamiątkowa przed budynkiem szkoły.

1970/1971

 • Pierwszy uczestnik olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – Teresa Mosingiewicz przygotowywana przez Zofię Marcinkiewicz.

1971/1972

 • Nastąpiło pełne sprofilowanie liceum (profile: podstawowy, matematyczno – fizyczny, biologiczny i humanistyczny).

 • Pierwsze matury w zreformowanym systemie z obroną maturalnych prac pisemnych.

 • Oddano do użytku na terenie szkoły laboratorium języków obcych.

1972/1973

 • Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego – szkolnego czasopisma popularyzującego dorobek organizacyjny, metodyczny i dydaktyczny liceum.

 • Zainstalowano w szkole kserograf, urządzenie dla małej poligrafii oraz zakupiono pierwszy magnetowid.

1973/1974

 • Delegacja szkoły była obecna na pierwszym Zlocie Szkół Kasprowiczowskich. Liceum reprezentowali dyrektor Józef Mierzwiński i Stanisław Szymański.

 • Mury szkoły opuścił absolwent ze świadectwem dojrzałości nr 1000.

1974/1975

 • Za wieloletnią, ofiarną pracę pedagogiczną odznaczeni zostali Złotymi Krzyżami Zasługi następujący nauczyciele: Jan Kotarski, Zofia Marcinkiewicz, Stanisław Prośniewski, Józef Stankiewicz, Jerzy Truściński, Czesław Widelski.

 • Ukazuje się pierwszy numer szkolnego czasopisma „Razem Młodzi Przyjaciele” – jako organ Samorządu Uczniowskiego pod redakcją ucznia Piotra Świtalskiego.

 • Podczas ferii zimowych (luty) na terenie Inowrocławia zorganizowano po raz pierwszy w dziejach szkoły zimowisko dla 80 uczniów.

1975/1976

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Józefa Mierzwińskiego zajął dotychczasowy zastępca Józef Stankiewicz.

 • Ukazał się okolicznościowy folder poświęcony Jubileuszowi XX-lecia liceum.

1977/1978

 • Szkolna drużyna koszykówki chłopców zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego oraz IV miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów.

1978/1979

 • Drużyna koszykówki chłopców SKS „Kasprowicz” zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego.

 • Delegacja szkoły brała udział w II Zlocie Szkół Kasprowiczowskich w Inowrocławiu.

1979/1980

 • Szkoła zajęła II miejsce w akcji Bliżej Teatru, organizowanej przez Teatr Wielki w Łodzi.

1980/1981

 • Pojawił się pierwszy absolwent II pokolenia – Małgorzata Kierzkowska. Jej mama, Bożena Staniszewska była absolwentką roku 1960.

1981/1982

 • Zespół dziewcząt koszykówki zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego i medal brązowy na IX Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Tarnowie.

1982/1983

 • Szkoła zorganizowała pięćdziesiąty z kolei krajoznawczy wakacyjny obóz wędrowny.

 • Świadectwo maturalne otrzymuje dwutysięczny absolwent liceum.

 • Delegacja szkoły brała udział w III Zlocie Szkół Kasprowiczowskich w Ostrowie Wielkopolskim.

1984/1985

 • W Mennicy Państwowej w Warszawie wybity został medal pamiątkowy z okazji Jubileuszu XXX-lecia w wersji patynowanej i posrebrzanej wg koncepcji Czesława Widelskiego i projektu artysty plastyka J. Jarnuszkiewicza.

Medal z okazji trzydziestolecia szkoły.  Medal z okazji trzydziestolecia szkoły.

 • Wmurowano tablicę pamiątkową z okazji XXX-lecia szkoły.

Tablica pamiątkowa z okazji trzydziestolecia szkoły.

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Józefa Stankiewicza zajął Stanisław Prośniewski.

Dyrektor Stanisław Prośniewski.

 • W związku z obchodami Jubileuszu XXX-lecia liceum ukazał się folder – informator opracowany przez Cz. Widelskiego oraz efemeryda z okazji II Zjazdu Absolwentów LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie 1954 – 1984.

 • Podczas Uroczystości Jubileuszowych 6 i 7 czerwca odbyło się prawykonanie hymnu szkolnego wg melodii skomponowanej przez ucznia Jarosława Domagałę do słów Czesławy Politańskiej – Szulc.

 • W dniach 7 – 8 czerwca odbył się II Zjazd Absolwentów Liceum z lat 1954 – 1985 z okazji XXX-lecia szkoły.

 • Podczas uroczystości Jubileuszowych XXX-lecia liceum uhonorowano medalami XL-lecia PRL nauczycieli: J. Truścińskiego, S. Bawejową, S. Korowajską, J. Stankiewicza, J. Mierzwińskiego, Z. Marcinkiewicz, K. Kremsera, Cz. Politańską, Z. Korowajskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: J. Stankiewicz, Z. Dąbrowska, Cz. Widelski. Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczono: Z. Marcinkiewicz, a Złoty Krzyż Zasługi K. Wojtackiej i J. Czajce.

1985/1986

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Stanisława Prośniewskiego zajął Karol Kremser.

Dyrektor Karol Kremser.

 • Odbyła się uroczystość refundacji nowego sztandaru szkolnego w obecności przedstawicieli władz, społeczeństwa, rodziców i delegacji zaprzyjaźnionych ze szkołą zakładów, instytucji i szkół.

Nowy (obecny) sztandar szkoły.
  Nowy (obecny) sztandar szkoły.

1986/1987

 • Komitet Główny Olimpiady Biologicznej w uznaniu wieloletnich osiągnięć odznaczył II LO im. Jana Kasprowicza i mgr Stanisławę Bawej Złotym Medalem Olimpiady Biologicznej.

1987/1988

 • W dniach 28 – 31 lipca na Ogólnopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej w Olsztynie zespół uczniowski w składzie: J. Domagała, A. Mikołajczyk, I. Pańta, P. Radoszewski i A. Kowalczyk wystąpili z programem wg muzyki skomponowanej przez ucznia J. Domagałę do słów wierszy J. Kasprowicza – „Rozpiłowała się ma dusz….” i J. Tuwima – „Muza … czyli słów kilka zaledwie …” . Zespół otrzymał nagrodę specjalną przyznaną po raz pierwszy w dziejach konkursu.

 • Konkurs na ogólnopolską zbiórkę surowców wtórnych przyniósł szkole I miejsce w woj. płockim i III miejsce w kraju. W nagrodę szkoła otrzymała kompletne wyposażenie sali komputerowej składające się z 10 komputerów ELWRO – 800 JUNIOR wraz z trzema stacjami dysków.

 • Na Jesiennych Spotkaniach Teatralnych wystąpił w KDK w dniu 28 IX szkolny zespół wokalno-muzyczny z koncertem poezji śpiewanej pt. – „Śpiewam, bo muszę…”.

 • Z okazji obchodów 70-lecia odzyskania Niepodległości w KDK w dniu 11 listopada wystąpił szkolny zespół recytatorski i wokalno-instrumentalny z programem „Polakiem być…” w opracowaniu A. Nachyły, G. Pawłowskiej i Cz. Politańskiej – Szulc.

 • 18 grudnia na I Wojewódzkim Przeglądzie Sceny Szkolnej w Płocku – zespół recytatorsko-muzyczny liceum prowadzony przez G. Pawłowską i Cz. Politańską-Szulc zajął pierwsze miejsce.

1989/1990

 • Odbył się pierwszy, zorganizowany przez Dorotę Dobiecką-Stańską, rajd górski w Kotlinę Kłodzką.

1990/1991

 • Nastąpiła organizacyjna fuzja II LO im. Jana Kasprowicza z mieszczącym się w gmachu szkoły Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 • 29 listopada uczennica Małgorzata Klat uczestnicząc w XV Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Jeleniej Górze uzyskała wyróżnienie za pracę pt. „Nasza rzeczywistość” (technika kombinowana na płótnie).

 • 30 grudnia w gmachu szkoły miał miejsce pożar, który strawił kancelarię, gabinet dyrektora, holl. Straty oszacowano na kwotę 380 mln zł.

 • Wydane zostało 3000. świadectwo dojrzałości.

1993/1994

 • Na Fundusz Pomocy Dzieciom z wadami serca w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie zebrali kwotę 3.376.100 zł.

 • Uroczystości Jubileuszu XL-lecia szkoły.

 • 3-4 czerwca III Zjazd Absolwentów z lat 1958-1994.

 • Wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą pamięci zmarłego pierwszego dyrektora i założyciela szkoły – Józefa Mierzwińskiego.

Tablica pamiątkowa poświęcona Józefowi Mierzwińskiemu.

 • Wydany został biuletyn III Zjazdu Absolwentów.

 • Dokonano otwarcia muzeum szkolnego.

1996/1997

 • Beata Pokorska zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego

 • Piotr Czerkawski został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu o Parlamentaryzmie.

1997/1998

 • Hol szkoły zyskał nowy wystrój. Ksiądz biskup Józef Zawitkowski dokonał odsłonięcia pomnika Jana Kasprowicza (odlew z brązu) wg projektu Leonarda Klose.

Pomnik Jana Kasprowicza w holu głównym szkoły.

 • Wydane zostało 4000. świadectwo dojrzałości.

1998/1999

 • Zajęliśmy IV miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu „To lubię” organizowanego w ramach obchodów 200-rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Opiekę merytoryczną sprawowały Genowefa Pawłowska i Anna Nachyła, a w skład grupy wchodzili: Ewelina Nowicka, Dorota Skarbecka, Katarzyna Łuczak, Jolanta Sobczyńska, Łukasz Gajewski.

 • 25 raz uczniowie naszej szkoły wyruszyli na rajd górski pod opieką Doroty Dobieckiej-Stańskiej.

1999/2000

 • Edyta Berlińska została laureatką Europejskiego Konkursu Języka Francuskiego, nagrodą była wycieczka do Francji.

 • Braliśmy udział w sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na temat „Zygmunt Krasiński – spojrzenie po latach”.

 • Ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej Casper redagowanej przez uczniów.

 • „Kasprowicz” zaistniał w Internecie – powstała oficjalna strona szkoły www.kasprowicz.edu.pl

2000/2001

 • Powstała nowoczesna pracownia komputerowa w sali 41.

Pracownia komputerowa w sali 41.

2001/2002

 • Anna Fabianowska została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza.

2002/2003

 • Nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora liceum. Miejsce dyrektora Karola Kremsera zajęła Barbara Rostek-Nowacka.

Dyrektor Barbara Rostek-Nowacka.

 • Małgorzata Olejniczak została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza i Konkursu Chemicznego im. A. Swinarskiego.

 • Małgorzata Olejniczak została laureatką konkursu „Najlepszy Maturzysta Kutno 2003”organizowanego przez Klub Biznesmenów i Menadżerów w Kutnie.

 • Przez cały rok trwała wielka akcja charytatywna na rzecz ucznia naszej szkoły Marcina Chrzanowskiego.

 • Odbyło się zimowisko na Słowacji w Smirżanach .

2003/2004

 • Mateusz Psurski i Artur Czarnecki laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza.

 • Miał miejsce pożar, który spowodował zniszczenie sekretariatu szkoły i gabinetu dyrektora, straty oszacowano na ok. 40 tysięcy złotych.

 • Ukończono remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej i sanitariatów damskich.

2004/2005

 • Agnieszka Gołąb uzyskała tytuł finalistki XXVIII Olimpiady Języka Francuskiego

 • Katarzyna Woźniak została laureatką konkursu „Najlepszy Maturzysta Kutno 2004”organizowanego przez Klub Biznesmenów i Menadżerów w Kutnie.

 • Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”–uczniowie z Kasprowicza zajmują trzy pierwsze miejsca. I–Paweł Jędrzejczak, II–Agnieszka Gołąb, III–Joanna Jędrzejczak

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów została nagrodzona Justyna Reszke

 • Martyna Leśniewska zdobyła 10 miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Znaszli ten kraj”

 • Odbywa się IV Zjazd Absolwentów i uroczystości jubileuszu 50-lecia szkoły, które początkują całoroczne obchody rocznicowe.( 24–26 września 2004 )

 • Dzięki staraniom absolwentów powstała pamiątkowa gablota mieszcząca puchary dokumentujące osiągnięcia sportowe szkoły.

 • Wydano biuletyn IV Zjazdu Absolwentów.

 • Malowanie klasopracowni, wymiana podłóg na parterze

2005/2006

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów została nagrodzona Aleksandra Margulska

 • Agnieszka Gołąb uzyskała tytuł finalistki XXVIII Olimpiady Języka Francuskiego

 • Berenika Bartnik zdobyła tytuł laureatki finału Ogólnopolskiego Konkursu „Skandynawia–daleka czy bliska”

 • Joanna Narewska–uzyskała tytuł finalisty XIII Edycji Konkursu Chemicznego im.I.Łukasiewicza oraz otrzymała indeks na Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej

 • 16 listopada 2005 odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Informatyce. Tytuł Mistrza Informatyki Powiatu Kutnowskiego zdobył uczeń klasy Ic Piotr Pietraszewski. W następnych etapach zdobył tytuł Mistrza Informatyki Województwa Łódzkiego, a w zawodach ogólnopolskich zajšł 5 miejsce.

 • Ewa Niewiadomska zajęła I miejsce w konkursiena ulotkę dla młodzieży dotyczącą problematyki HIV/AIDS. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Łodzi

 • Załuga Bartosz zakwalifikował się do reprezentacji Województwa Łódzkiego w Ogólnopolskim Finale Konkursu „Polska leży nad Bałtykiem”

2006/2007

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów została nagrodzona Berenika Bartnik

 • Tomasz Materski–uzyskał tytuł finalisty XIV Edycji Konkursu Chemicznego im.I.Łukasiewicza oraz otrzymał indeks na Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej

 • 18 listopada 2006 odbyły się IV Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Informatyce. Tytuł Mistrza Informatyki Powiatu Kutnowskiego zdobył uczeń klasy IIc Piotr Pietraszewski,drużyna w składzie Piotr Pietraszewski i Mateusz Janczewski zajęła również I miejsce. W następnych etapach Piotr zdobył tytuł Mistrza Informatyki Województwa Łódzkiego, a w zawodach ogólnopolskich zajšł 13 miejsce.

 • Katarzyna Konczarek zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który odbył się w Poznaniu

 • 16 listopada 2006 w Płocku odbyło się podsumowanie konkursu na „Najlepiej pracujšce Szkolne Koło Ligi Obrony Przyrody” w roku szkolnym 2005/2006. W grupie szkół ponadgimnazjalnychI miejsce zajęła nasza szkoła.

 • Powstaje Centrum Multimedialne przy bibliotece–projekt współfinansowany przez Unię Europejską–„Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

 • Termomodernizacja budynku szkoły (ocieplanie ścian zewnętrznych, wymiana wszystkich okien, kotłownia gazowa, ocieplenie stropodachu, wymiana instalacji grzewczej.

 • Wymiana podłogi na sali gimnastycznej–projekt realizowany przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

2007/2008

 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów został nagrodzon Piotr Pietraszewski

 • 7 listopada 2007 odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej w Informatyce. Tytuł Mistrza Informatyki Powiatu Kutnowskiego zdobył uczeń klasy IIIc Piotr Pietraszewski,drużyna w składzie Piotr Pietraszewski i Mateusz Janczewski zajęła również I miejsce. W następnych etapach Piotr zdobył tytuł Mistrza Informatyki Województwa Łódzkiego, a w zawodach ogólnopolskich zajšł 7 miejsce.

 • Konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”–Marta Klosse z klasy Ic zajęła I miejsce, a Berenika Bartnik z klasy IIIc II miejsce ( zdobywając 95 pkt.)

 • Drużyna II LO im.Jana Kasprowicza w Kutnie zdobyła I miejsce w Powiatowych Zawodach Strzeleckich organizowanych przez LOK

 • Nominacja szkoły do Certyfikatu Jakoœci „Szkoła Przedsiębiorczości”

 • Prof. Małgorzata Walerczak uzyskała tytuł „Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości” województwa łódzkiego

Zostaw komentarz

Twój komentarz pojawi się tu po akceptacji moderatora.

 

preload preload preload

Ten serwis używa cookies -(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) Based on PageLines
Created & Copyright by Adam Brzęcki All rights reserved, anytime.